ห้องปฏิบัติการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
ระบบยืม-คืน ห้องปฏิบัติการพยาบาล
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 รายการหัวเรื่อง
  กลับหน้าหลัก

ลำดับที่Subject จำนวนทรัพยากร
หุ่นทารกสำหรับฝึกทักษะการพยาบาล 1
หุ่นทารกและรก 1
หุ่นทารกในมดลูก 1
หุ่นปฏิบัติการพื้นฐานสตรีขนาดเท่าของจริง 1
หุ่นปฏิบัติการพื้นฐานสตรีแยกชิ้น 1
หุ่นปฏิบัติการพื้นฐานสตรีแยกชิ้นและเปลี่ยนอวัยวะเพศ 1
หุ่นปอด 1
หุ่นผู้ใหญ่ครึ่งตัวจำลองการฝึกฟังเสียงปอดและเสียงหัวใจ 1
หุ่นฝึกการพยาบาลขั้นพื้นฐาน 1
หุ่นฝึกการพยาบาลพื้นฐาน 1
หุ่นฝึกช่วยชีวิตเด็กทารกขั้นสูง พร้อมอุปกรณ์ควบคุม 1
หุ่นฝึกทำคลอด 1
หุ่นฝึกทำคลอดขั้นพื้นฐานพร้อมทารก 1
หุ่นฝึกทำคลอดพร้อมทารก 1
หุ่นฝึกปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐาน 1
หุ่นฝึกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 1
หุ่นฝึกปฏิบัติการพื้นฐาน 1
หุ่นพลาสติก 1
หุ่นพลาสติกผ่าซีก 1
หุ่นยางจำลองอวัยวะสืบพันธ์ุเพศหญิงภายใน 1
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [15]   [แสดง 20/290 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright [2020]. All Rights Reserved.