ห้องปฏิบัติการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
ระบบยืม-คืน ห้องปฏิบัติการพยาบาล
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 รายการหัวเรื่อง
  กลับหน้าหลัก

ลำดับที่Subject จำนวนทรัพยากร
หุ่นยางจำลองอวัยวะสืบพันธ์ุเพศหญิงภายใน พร้อมกระเพาะปัสสาวะ 1
หุ่นระบบทางเดินอาหารส่วนต้น 1
หุ่นระบบปัสสาวะเพศชาย 1
หุ่นสวนปัสสาวะเพศชาย 4
หุ่นสวนปัสสาวะเพศชายลำตัวส่วนล่าง 1
หุ่นสวนปัสสาวะเพศชายลำตัวส่วนล่างตั้งแต่สะโพกถึงต้นขา 1
หุ่นสวนปัสสาวะเพศหญิง 1
หุ่นสวนปัสสาวะเพศหญิงทำด้วยซิลิโคนขนาดตั้งแต่สะโพกถึงโคนขา 1
หุ่นสวนปัสสาวะเพศหญิงแบบโปร่งใส 2
หุ่นสวนปัสสาวะเพศหญิงแบบโปร่งใส ทำด้วยซิลิโคน ตั้งแต่สะโพกถึงโคนขา 1
หุ่นสาธิตขบวนการคลอดขั้นพื้นฐาน 1
หุ่นหลอดลม 1
หุ่นหัวใจ 2
หุ่นอวัยวะสืบพันธ์เพศชาย 1
หุ่นอุ้งเชิงกรานผ่าซีกและทารกในครรภ์ 1
หุ่นเด็กให้อาหารทางสายยาง 2
หุ่นแขน 1
หุ่นแขนสำหรับฉีดยา 1
หุ่นแสดงการคลอด 2
หุ่นแสดงการคลอด มี 3 ชิ้น 1
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [15]   [แสดง 20/290 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright [2020]. All Rights Reserved.