ห้องปฏิบัติการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
ระบบยืม-คืน ห้องปฏิบัติการพยาบาล
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 รายการหัวเรื่อง
  กลับหน้าหลัก

ลำดับที่Subject จำนวนทรัพยากร
หุ่นแสดงระบบทางเดินอาหาร 1
หุ่นแสดงระบบทางเดินอาหารส่วนต้น 2
หุ่นแสดงระบบน้ำเหลือง 1
หุ่นแสดงระบบน้ำเหลืองหุ่นแสดงระบบน้ำเหลืองทั่วร่างกาย 1
หุ้นฉีดยา 1
หูฟัง 1
หูฟังสามทาง 1
อุปกรณ์ตรวจร่างกายระบบทั่วไป 1
ุ Laryngoscope 1
ุ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ 1
ุุุ Tepid sponge 1
ู O=otoscope 1
ู เครื่องตรวจหู 1
ู Ambobagเด็ก 1
ู Arthroscope 1
ู Basic CPR 1
ู flashlight 1
ู Health assessment 1
ู set flash 1
ู set injection 1
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [15]   [แสดง 20/290 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright [2020]. All Rights Reserved.