ห้องปฏิบัติการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
ระบบยืม-คืน ห้องปฏิบัติการพยาบาล
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 รายการหัวเรื่อง
  กลับหน้าหลัก

ลำดับที่Subject จำนวนทรัพยากร
ู trayวางอุปกรณ์ 1
ู Triflow, เครื่องบริหารปอด 1
ู Vision care tester 1
ู กระเป๋าเยี่ยมบ้าน 1
ู ชุดให้IV 1
ู ชุดให้เลือด 1
ู ตรวจร่างกายตามระบบ 1
ู ถังออกซิเจน 2
ู ถาดวางอุปกรณ์ 1
ู ถุงลมช่วยหายใจ 1
ู ทำแผล 1
ู ปรอทวัดไข้ 1
ู ผ้าทำคลอด 1
ู หน้ากากให้อาหารทางสายยาง 1
ู หูฟัง 1
ู หูฟังสามทาง 1
ู อุปกรณ์เพิ่มเติม 1
ู อุปกรณ์ใส่ท่อช่วยหายใจ 1
ู เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ 1
ู เครื่องจับออกซิเจนปลายนิ้ว 1
  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [15]   [แสดง 20/290 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright [2020]. All Rights Reserved.