ห้องปฏิบัติการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
ระบบยืม-คืน ห้องปฏิบัติการพยาบาล
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 รายการหัวเรื่อง
  กลับหน้าหลัก

ลำดับที่Subject จำนวนทรัพยากร
ู เครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง 1
ู เครื่องดูดเสมหะ 1
ู เครื่องตรวจสายตาอาชีวอนามัย 1
ู เครื่องตรวจหูและตา 1
ู เครื่องประเมินสมรรถภาพปอด, Spirometer 1
ู เครื่องวัดความดันดิจิตอล 1
ู เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย 1
ู เครื่องสแกนไข้ดิจิตอล 1
ู เครื่องเจาะน้ำตาล 2
ู เซตฉีดยา 1
ู เซตดูดเสมหะ 1
ู เซตอุปกรณ์ทำคลอดเพิ่มเติม 1
ู เซตอ่าง 1
ู เซตอ่างทำคลอด 1
ู เซตเครื่องมือทำคลอด 1
ู เซตเย็บ perineum 1
ู เซตเย็บแผล 1
ู เซตให้ออกซิเจน 1
ู เตียง 1
ู เตียงคลอด 2
  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [15]   [แสดง 20/290 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright [2020]. All Rights Reserved.