ห้องปฏิบัติการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
ระบบยืม-คืน ห้องปฏิบัติการพยาบาล
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 รายการหัวเรื่อง
  กลับหน้าหลัก

ลำดับที่Subject จำนวนทรัพยากร
โมเดลจำลองภาพผิวหนัง 2
โมเดลจำลองมดลูก 1
โมเดลจำลองมดลูกและรังไข่ 1
โมเดลจำลองระบบทางเดินปัสสาวะ 1
โมเดลจำลองระบบไหลเวียนเลือดที่ปอด 1
โมเดลจำลองลูกตา 2
โมเดลจำลองสมองและใบหน้า 1
โมเดลจำลองสาธิตและฝึกการตรวจปากมดลูกก่อนคลอด 1
โมเดลจำลองสาธิตและฝึกการเย็บแผลฝีเย็บ 1
โมเดลจำลองหญิงตั้งครรภ์เพื่อใช้ในการตรวจครรภ์ 1
โมเดลจำลองเซลล์เนื้อเยื่อกระดูก 1
โมเดลจำลองไต 1
โมเดลจำลองไตผ่าซีก 1
โมเดลจำลองไตและเนฟรอนผ่าซีก 1
โมเดลปอด 1
โมเดลมดลูก 1
โมเดลมดลูกและรังไข่ 1
โมเดลระบบทางเดินปัสสาวะ 1
โมเดลลูกตา 1
โมเดลสมองและใบหน้าซีกซ้าย 1
  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [15]   [แสดง 20/290 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright [2020]. All Rights Reserved.