ห้องปฏิบัติการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
ระบบยืม-คืน ห้องปฏิบัติการพยาบาล
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 รายการหัวเรื่อง
  กลับหน้าหลัก

ลำดับที่Subject จำนวนทรัพยากร
หุ่นจำลองระบบการไหลเวียนโลหิต 1
หุ่นจำลองระบบปัสสาวะเพศชาย 1
หุ่นจำลองระบบหู 1
หุ่นจำลองสำหรับทำคลอดโดยใช้ไฟฟ้า 1
หุ่นจำลองส่วนของอุ้งเชิงกรานผ่าซีกและทารกในครรภ์ 1
หุ่นจำลองหญิงตั้งครรภ์สำหรับทำคลอดโดยใช้ไฟฟ้า 1
หุ่นจำลองหญิงตั้งครรภ์เพื่อใช้ในการตรวจครรภ์ 3
หุ่นจำลองหลอดลม 1
หุ่นจำลองหัวใจ 2
หุ่นจำลองหู 1
หุ่นจำลองอนุกรมของการตั้งครรภ์ 1
หุ่นจำลองอนุกรมของการปฏิสนธิ 1
หุ่นจำลองอวัยวะสืบพันธ์ุเพศหญิง 1
หุ่นจำลองอวัยวะสืบพันธ์ุเพศหญิงภายใน พร้อมกระเพาะปัสสาวะ 1
หุ่นจำลองอวัยวะสืบพันธ์เพศชาย 1
หุ่นจำลองเด็ก 3 ขวบ 1
หุ่นจำลองเด็ก 3 เดือน 1
หุ่นจำลองแขนสำหรับฉีดยา 1
หุ่นจำลองแขนสำหรับฉีดยาเข้าใต้ผิวหนังและให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ 1
หุ่นจำลองแขนสำหรับฉีดยาและให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ 1
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [15]   [แสดง 20/286 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright [2020]. All Rights Reserved.