ห้องปฏิบัติการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
ระบบยืม-คืน ห้องปฏิบัติการพยาบาล
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
เครื่องเจาะน้ำตาล(ACCU-CHEK)Insant
   โมเดลหุ่นจำลองต่าง ๆ ที่ Nursing Laboratory(ห้องปฏิบัติการพยาบาล)

    มี 3 พร้อมให้บริการ และ 7 ไอเทมถูกยืม (มี 10 ไอเทม)
VL 
Ambobagเด็ก3-5ปี
   โมเดลหุ่นจำลองต่าง ๆ ที่ Nursing Laboratory(ห้องปฏิบัติการพยาบาล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
VL 
Trayขนาดเล็ก
   โมเดลหุ่นจำลองต่าง ๆ,ชุดปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน ที่ Nursing Laboratory(ห้องปฏิบัติการพยาบาล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 35 ไอเทม)
VL 
กระปุกForceps
   โมเดลหุ่นจำลองต่าง ๆ ที่ Nursing Laboratory(ห้องปฏิบัติการพยาบาล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 50 ไอเทม)
VL 
กระเป๋าส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (DSPM)
   โมเดลหุ่นจำลองต่าง ๆ ที่ Nursing Laboratory(ห้องปฏิบัติการพยาบาล)

    มี 2 พร้อมให้บริการ และ 8 ไอเทมถูกยืม (มี 10 ไอเทม)
SET1 
ชามรูปไต
   โมเดลหุ่นจำลองต่าง ๆ ที่ Nursing Laboratory(ห้องปฏิบัติการพยาบาล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 50 ไอเทม)
ูVL 
ชุดช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
   ชุดปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน ที่ Nursing Laboratory(ห้องปฏิบัติการพยาบาล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
SET 1 
ชุดตรวจร่างกายตามระบบ
   ชุดปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน ที่ Nursing Laboratory(ห้องปฏิบัติการพยาบาล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 25 ไอเทม)
ุ 
ชุดทำคลอด (เซตผ้า)
   โมเดลหุ่นจำลองต่าง ๆ ที่ Nursing Laboratory(ห้องปฏิบัติการพยาบาล)

    มี 13 พร้อมให้บริการ และ 2 ไอเทมถูกยืม (มี 15 ไอเทม)
SET1 
ชุดทำคลอด (เซตอุปกรณ์เพิ่มเติม)
   โมเดลหุ่นจำลองต่าง ๆ ที่ Nursing Laboratory(ห้องปฏิบัติการพยาบาล)

    มี 13 พร้อมให้บริการ และ 2 ไอเทมถูกยืม (มี 15 ไอเทม)
SET1 
ชุดทำคลอด (เซตอ่าง)
   โมเดลหุ่นจำลองต่าง ๆ ที่ Nursing Laboratory(ห้องปฏิบัติการพยาบาล)

    มี 13 พร้อมให้บริการ และ 2 ไอเทมถูกยืม (มี 15 ไอเทม)
SET1 
ชุดทำคลอด (เซตเครื่องมือ)
   โมเดลหุ่นจำลองต่าง ๆ ที่ Nursing Laboratory(ห้องปฏิบัติการพยาบาล)

    มี 13 พร้อมให้บริการ และ 2 ไอเทมถูกยืม (มี 15 ไอเทม)
SET1 
ชุดทำคลอด (เซตเย็บฝีเย็บ)
   โมเดลหุ่นจำลองต่าง ๆ ที่ Nursing Laboratory(ห้องปฏิบัติการพยาบาล)

    มี 77 พร้อมให้บริการ และ 3 ไอเทมถูกยืม (มี 80 ไอเทม)
SET1 
ตู้อบเด็กพร้อมอุปกรณ์
   อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล ที่ Nursing Laboratory(ห้องปฏิบัติการพยาบาล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ู VL 
ถังออกซิเจน ขนาด 0.5Q
   โมเดลหุ่นจำลองต่าง ๆ ที่ Nursing Laboratory(ห้องปฏิบัติการพยาบาล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
ู VL 
ถังออกซิเจน ขนาด 1.5Q
   โมเดลหุ่นจำลองต่าง ๆ ที่ Nursing Laboratory(ห้องปฏิบัติการพยาบาล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
ู VL 
ถาดวางอุปกรณ์
   โมเดลหุ่นจำลองต่าง ๆ ที่ Nursing Laboratory(ห้องปฏิบัติการพยาบาล)

    มี 49 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 50 ไอเทม)
VL 
ถุงลมช่วยหายใจ (Ambo bag)
   โมเดลหุ่นจำลองต่าง ๆ ที่ Nursing Laboratory(ห้องปฏิบัติการพยาบาล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
VL 
ปรอทวัดไข้ทางรักแร้
   โมเดลหุ่นจำลองต่าง ๆ ที่ Nursing Laboratory(ห้องปฏิบัติการพยาบาล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 50 ไอเทม)
ู VL 
รถฉีดยาสแตนเลส
    / 2542
   อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล ที่ Nursing Laboratory(ห้องปฏิบัติการพยาบาล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ู VL 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10]   [แสดง 20/190 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright [2020]. All Rights Reserved.