ห้องปฏิบัติการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
ระบบยืม-คืน ห้องปฏิบัติการพยาบาล
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
หุ่นจำลองหัวใจ
    / 2523
   โมเดลหุ่นจำลองต่าง ๆ ที่ Nursing Laboratory(ห้องปฏิบัติการพยาบาล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
MD8-9 
หุ่นจำลองหัวใจ
    / 2543
   โมเดลหุ่นจำลองต่าง ๆ ที่ Nursing Laboratory(ห้องปฏิบัติการพยาบาล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
MD15 
หุ่นจำลองอนุกรมของการตั้งครรภ์
    / 2535
   โมเดลหุ่นจำลองต่าง ๆ ที่ Nursing Laboratory(ห้องปฏิบัติการพยาบาล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
MD27 
หุ่นจำลองอนุกรมของการปฏิสนธิ
    / 2530
   โมเดลหุ่นจำลองต่าง ๆ ที่ Nursing Laboratory(ห้องปฏิบัติการพยาบาล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
MD14 
หุ่นจำลองอวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิง
    / 2544
   โมเดลหุ่นจำลองต่าง ๆ ที่ Nursing Laboratory(ห้องปฏิบัติการพยาบาล)

    ทุกไอเทมถูกยืมอยู่ (1 ไอเทม)
MD129 
หุ่นจำลองอวัยวะสืบพันธ์ุเพศหญิงภายใน พร้อมกระเพาะปัสสาวะ..
    / 2531
   โมเดลหุ่นจำลองต่าง ๆ ที่ Nursing Laboratory(ห้องปฏิบัติการพยาบาล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
MD21,23 
หุ่นจำลองอวัยวะสืบพันธ์เพศชาย
    / 2544
   โมเดลหุ่นจำลองต่าง ๆ ที่ Nursing Laboratory(ห้องปฏิบัติการพยาบาล)

    ทุกไอเทมถูกยืมอยู่ (1 ไอเทม)
MD101 
หุ่นจำลองเด็ก 3 ขวบ
   โมเดลหุ่นจำลองต่าง ๆ ที่ Nursing Laboratory(ห้องปฏิบัติการพยาบาล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
^MD130 
หุ่นจำลองเด็ก 3 เดือน
   โมเดลหุ่นจำลองต่าง ๆ ที่ Nursing Laboratory(ห้องปฏิบัติการพยาบาล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
MD131 
หุ่นจำลองแขนสำหรับฉีดยาและให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ
    / 2539
   โมเดลหุ่นจำลองต่าง ๆ ที่ Nursing Laboratory(ห้องปฏิบัติการพยาบาล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
MD64-65 
หุ่นจำลองแขนสำหรับให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ
    / 2553
   โมเดลหุ่นจำลองต่าง ๆ ที่ Nursing Laboratory(ห้องปฏิบัติการพยาบาล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
MD00 
หุ่นจำลองแขนสำหรับให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำขนาดจากข้อมือถึงใต้ศอก..
    / 2548
   โมเดลหุ่นจำลองต่าง ๆ ที่ Nursing Laboratory(ห้องปฏิบัติการพยาบาล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
MD148 
หุ่นจำลองแสดงระบบทางเดินอาหารตั้งแต่ส่วนต้นไปจนถึงส่วนของ rectum..
    / 2535
   โมเดลหุ่นจำลองต่าง ๆ ที่ Nursing Laboratory(ห้องปฏิบัติการพยาบาล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
MD146 
หุ่นจำลองแสดงระบบทางเดินอาหารส่วนต้น ได้แก่ กระเพาะอาหาร ตับอ่อนและลำไส้เล็กส่วนต้น..
   MD127 / 2543
   โมเดลหุ่นจำลองต่าง ๆ ที่ Nursing Laboratory(ห้องปฏิบัติการพยาบาล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
หุ่นช่วยฟื้นคืนชีพทารกพร้อมสัญญาณไฟฟาและสามารถเปลี่ยนใบหน้าทารกตามขนาดท่อช่วยหายใจ..
    / 2555
   โมเดลหุ่นจำลองต่าง ๆ ที่ Nursing Laboratory(ห้องปฏิบัติการพยาบาล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
MD172 
หุ่นช่วยฟื้นคืนชีพเด็ก พร้อมสัญญาณไฟฟ้าขนาดเท่าทารกจริง..
    / 2548
   โมเดลหุ่นจำลองต่าง ๆ ที่ Nursing Laboratory(ห้องปฏิบัติการพยาบาล)

    ทุกไอเทมถูกยืมอยู่ (1 ไอเทม)
MD143 
หุ่นตัดขวางร่างกายมนุษย์
    / 2539
   โมเดลหุ่นจำลองต่าง ๆ,หุ่นปฏิบัติการพยาบาล ที่ ห้องปฏิบัติการพยาบาล(ห้องปฏิบัติการพยาบาล),Nursing Laboratory(ห้องปฏิบัติการพยาบาล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
MD61 
หุ่นตัดขวางร่างกายมนุษย์
   โมเดลหุ่นจำลองต่าง ๆ ที่ Nursing Laboratory(ห้องปฏิบัติการพยาบาล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
MD 1 
หุ่นทารกพร้อมรกและสายสะดือ
    / 2531
   โมเดลหุ่นจำลองต่าง ๆ ที่ Nursing Laboratory(ห้องปฏิบัติการพยาบาล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
MD17-18 
หุ่นทารกสำหรับตรวจร่างกายและฝึกทักษะการพยาบาลแบบมีไฟ..
    / 2556
   โมเดลหุ่นจำลองต่าง ๆ ที่ Nursing Laboratory(ห้องปฏิบัติการพยาบาล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
MD1 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [10]   [แสดง 20/190 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright [2020]. All Rights Reserved.