ห้องปฏิบัติการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
ระบบยืม-คืน ห้องปฏิบัติการพยาบาล
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
หุ่นทารกสำหรับฝึกทักษะการพยาบาล
    / 2556
   โมเดลหุ่นจำลองต่าง ๆ ที่ Nursing Laboratory(ห้องปฏิบัติการพยาบาล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
MD189 
หุ่นทารกและรก
    / 2551
   โมเดลหุ่นจำลองต่าง ๆ ที่ Nursing Laboratory(ห้องปฏิบัติการพยาบาล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
MD162 
หุ่นปฏิบัติการพื้นฐานสตรีขนาดเท่าของจริง ส่วนศีรษะ แขน ขาเคลื่อนไหวได้ มีเส้นสำหรับฉีดยาเข้าเส้นเลือด..
    / 2548
   โมเดลหุ่นจำลองต่าง ๆ ที่ Nursing Laboratory(ห้องปฏิบัติการพยาบาล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
MD150 
หุ่นปฏิบัติการพื้นฐานสตรีแยกชิ้นและเปลี่ยนอวัยวะเพศ..
    / 2538
   โมเดลหุ่นจำลองต่าง ๆ ที่ Nursing Laboratory(ห้องปฏิบัติการพยาบาล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
MD60 
หุ่นผู้ใหญ่ครึ่งตัวจำลองการฝึกฟังเสียงปอดและเสียงหัวใจ..
    / 2548
   โมเดลหุ่นจำลองต่าง ๆ ที่ Nursing Laboratory(ห้องปฏิบัติการพยาบาล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
MD149 
หุ่นฝึกช่วยชีวิตเด็กทารกขั้นสูง พร้อมอุปกรณ์ควบคุม
   โมเดลหุ่นจำลองต่าง ๆ ที่ Nursing Laboratory(ห้องปฏิบัติการพยาบาล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
MD102 
หุ่นฝึกทำคลอดขั้นพื้นฐานพร้อมทารก
    / 2556
   โมเดลหุ่นจำลองต่าง ๆ ที่ Nursing Laboratory(ห้องปฏิบัติการพยาบาล)

    มี 2 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 3 ไอเทม)
MD190-192 
หุ่นฝึกปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐาน
    / 2550
   โมเดลหุ่นจำลองต่าง ๆ ที่ Nursing Laboratory(ห้องปฏิบัติการพยาบาล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
MD181-183 
หุ่นฝึกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
    / 2550
   โมเดลหุ่นจำลองต่าง ๆ ที่ Nursing Laboratory(ห้องปฏิบัติการพยาบาล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
MD159 
หุ่นฝึกปฏิบัติการพื้นฐาน
    / 2526
   โมเดลหุ่นจำลองต่าง ๆ ที่ Nursing Laboratory(ห้องปฏิบัติการพยาบาล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
MD10 
หุ่นพลาสติกผ่าซีก
    / 2523
   โมเดลหุ่นจำลองต่าง ๆ ที่ Nursing Laboratory(ห้องปฏิบัติการพยาบาล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
MD7 
หุ่นยางจำลองอวัยวะสืบพันธ์ุเพศหญิงภายใน พร้อมกระเพาะปัสสาวะ..
    / 2533
   โมเดลหุ่นจำลองต่าง ๆ ที่ Nursing Laboratory(ห้องปฏิบัติการพยาบาล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
MD24 
หุ่นสวนปัสสาวะเพศชาย
    / 2549
   โมเดลหุ่นจำลองต่าง ๆ ที่ Nursing Laboratory(ห้องปฏิบัติการพยาบาล)

    มี 4 พร้อมให้บริการ และ 2 ไอเทมถูกยืม (มี 6 ไอเทม)
MD153-158 
หุ่นสวนปัสสาวะเพศชาย
    / 2554
   โมเดลหุ่นจำลองต่าง ๆ ที่ Nursing Laboratory(ห้องปฏิบัติการพยาบาล)

    มี 2 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 3 ไอเทม)
MD166-168 
หุ่นสวนปัสสาวะเพศชาย
    / 2555
   โมเดลหุ่นจำลองต่าง ๆ ที่ Nursing Laboratory(ห้องปฏิบัติการพยาบาล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
MD178-180 
หุ่นสวนปัสสาวะเพศชาย
    / 2544
   โมเดลหุ่นจำลองต่าง ๆ ที่ Nursing Laboratory(ห้องปฏิบัติการพยาบาล)

    ทุกไอเทมถูกยืมอยู่ (1 ไอเทม)
MD130 
หุ่นสวนปัสสาวะเพศชายลำตัวส่วนล่างตั้งแต่สะโพกถึงต้นขา..
    / 2547
   โมเดลหุ่นจำลองต่าง ๆ ที่ Nursing Laboratory(ห้องปฏิบัติการพยาบาล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
MD137-139 
หุ่นสวนปัสสาวะเพศหญิงทำด้วยซิลิโคนขนาดตั้งแต่สะโพกถึงโคนขา..
    / 2547
   โมเดลหุ่นจำลองต่าง ๆ ที่ Nursing Laboratory(ห้องปฏิบัติการพยาบาล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
MD140-142 
หุ่นสวนปัสสาวะเพศหญิงแบบโปร่งใส
    / 2554
   โมเดลหุ่นจำลองต่าง ๆ ที่ Nursing Laboratory(ห้องปฏิบัติการพยาบาล)

    มี 2 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 3 ไอเทม)
MD169-171 
หุ่นสวนปัสสาวะเพศหญิงแบบโปร่งใส ทำด้วยซิลิโคน ตั้งแต่สะโพกถึงโคนขา..
    / 2555
   โมเดลหุ่นจำลองต่าง ๆ ที่ Nursing Laboratory(ห้องปฏิบัติการพยาบาล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
MD174-176 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [10]   [แสดง 20/190 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright [2020]. All Rights Reserved.