กำหนดขอบเขต
สืบค้นที่ไหนดี
มีประเภทวัสดุ
โมเดลหุ่นจำลองต่าง ๆ (168)
ชุดปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน (10)
ชุดปฏิบัติการพยาบาลชุมชน (1)
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล (20)
หุ่นปฏิบัติการพยาบาล (2)

สถานที่จัดเก็บ
ห้องปฏิบัติการพยาบาล (1)
   (ห้องปฏิบัติการพยาบาล)

Nursing Laboratory (190)
   (ห้องปฏิบัติการพยาบาล)


ภาษา
1. Thai (191)

ปี
1. 2563 (1)
2. 2560 (2)
3. 2558 (1)
4. 2556 (7)
5. 2555 (7)
มีอีก 22 ..

คำอื่นๆ