ห้องปฏิบัติการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
ระบบยืม-คืน ห้องปฏิบัติการพยาบาล
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด -- บทความ
  กลับหน้าหลัก

อัพเกรดเฉพาะกิจ

หน้าหลัก >> หมวด อัพเกรดเฉพาะกิจ
บทความ ผู้เขียน
เปลี่ยนจำนวนหลักบาร์โค้ด (ทุกเวอร์ชั่น)
ไม่พบชื่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุด peace
เพิ่มฟิลด์สำหรับการ Import หนังสือ [สำหรับ v.5.0]
ไม่พบชื่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุด peace
หน้าหลัก >> หมวด อัพเกรดเฉพาะกิจ

ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright [2020]. All Rights Reserved.