ห้องปฏิบัติการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
ระบบยืม-คืน ห้องปฏิบัติการพยาบาล
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด -- บทความ
  กลับหน้าหลัก

เพิ่มฟิลด์สำหรับการ Import หนังสือ [สำหรับ v.5.0]

หน้าหลัก >> หมวด อัพเกรดเฉพาะกิจ >> หัวข้อ เพิ่มฟิลด์ส..
ชื่อหัวข้อ เพิ่มฟิลด์สำหรับการ Import หนังสือ [สำหรับ v.5.0]
17:17 30 ก.ค. 52 

ตามที่ได้มีคำร้องขอ (ขอบคุณอาจารย์ ฉัตรชัย (ไอที สบช.)) เกี่ยวกับการเพิ่มแท็กสำหรับนำเข้าข้อมูลหนังสือ โดยจะต้องทำการทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ครับ

 - ในการอัพเดทนี้ ใช้กับโปรแกรม ULibM เวอร์ชัน 5.0 ซึ่งได้รับการติดตั้งให้ใช้งานได้เรียบร้อยแล้วนะครับ-

การทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ จะเป็นการเพิ่มฟิลด์ในกระบวนการนำเข้าข้อมูล

1. ดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบมาด้วยนี้ ชื่อไฟล์ คือ importer_book_map.sql

2.ล็อกอินเข้าระบบในส่วน root

3.ในส่วนท้ายสุดของเมนู ให้คลิกที่ตัวอักษรเล็ก ๆ สีส้มอ่อน เพื่อแสดงเมนูย่อยที่ซ่อนเอาไว้ จะปรากฏเมนูเพิ่มขึ้นมา ดังภาพ

4. คลิกที่เมนู ฟื้นคืนข้อมูลแบ็คอัพ

5. จะเห็นไฟล์ต่าง ๆ ให้ทำการอัพโหลดไฟล์ที่ดาวน์โหลดไปจากข้อ 1 ขึ้นไปในระบบ โดยคลิกโดยคลิก Browse และอัพโหลดไฟล์

6. จะเห็นชื่อไฟล์ที่เพิ่งอัพโหลดไฟล์ขึ้นไป (ชื่อไฟล์อาจจะแตกต่างจากในตัวอย่าง ขึ้นอยู่กับว่า ท่านเซฟไฟล์ด้วยชื่อไฟล์อะไร)

7. ระบบจะเตือนด้วยข้อความดังภาพ ให้คลิก OK

8. โปรแกรมจะแสดงสถานะการประมวลผล ดังภาพ

จากนั้น ให้ทดลองเข้าไปที่ระบบนำเข้าวัสดุสารสนเทศ จะพบว่ามีจำนวนฟิลด์เพิ่มขึ้นมาแล้ว

ผู้โพสท์ : ไม่พบชื่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุด peace
ไฟล์แนบ

หน้าหลัก >> หมวด อัพเกรดเฉพาะกิจ >> หัวข้อ เพิ่มฟิลด์ส..

ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright [2020]. All Rights Reserved.