พิมพ์

แผนการศึกษา ตารางเรียนและแผนการฝึกภาคปฏิบัติ ประจำปีการศึกษา 2563

นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1

นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2

นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3

นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4

แผนการศึกษาฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (20 กรกฎาคม 2563)

แผนการศึกษาฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 (15 ตุลาคม 2563)

แผนการศึกษาฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 (8 มกราคม 2564)

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…