ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงทั่วไป(ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์)