ประกาศ.. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และตรวจร่างกาย การรับแบบ Admissions รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561