ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ เข้าศึกาาในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ ระบบสอบกลางเพิ่มเติม(รอบที่ ๖)ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐