รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตวิธีการรับตรงจากพื้นที่ ประเภทโควต้าสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑