ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้่ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล