ห้องปฏิบัติการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
ระบบยืม-คืน ห้องปฏิบัติการพยาบาล
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง 
กระปุกForceps
 ลักษณะทางกายภาพ  20 อัน
 หัวเรื่อง  ูกระปุกForceps
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล
VL c.1 
  Barcode: 6300001013
ห้องปฏิบัติการพยาบาล
►Nursing Laboratory
On Shelf
  ขอยืม
2. อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล
VL c.2 
  Barcode: 6300001014
ห้องปฏิบัติการพยาบาล
►Nursing Laboratory
On Shelf
  ขอยืม
Note:ซื้อ
3. อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล
VL c.3 
  Barcode: 6300001015
ห้องปฏิบัติการพยาบาล
►Nursing Laboratory
On Shelf
  ขอยืม
Note:ซื้อ
4. อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล
VL c.4 
  Barcode: 6300001016
ห้องปฏิบัติการพยาบาล
►Nursing Laboratory
On Shelf
  ขอยืม
Note:ซื้อ
5. อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล
VL c.5 
  Barcode: 6300001017
ห้องปฏิบัติการพยาบาล
►Nursing Laboratory
On Shelf
  ขอยืม
Note:ซื้อ
6. อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล
VL c.6 
  Barcode: 6300001018
ห้องปฏิบัติการพยาบาล
►Nursing Laboratory
On Shelf
  ขอยืม
Note:ซื้อ
7. อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล
VL c.7 
  Barcode: 6300001019
ห้องปฏิบัติการพยาบาล
►Nursing Laboratory
On Shelf
  ขอยืม
Note:ซื้อ
8. อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล
VL c.8 
  Barcode: 6300001020
ห้องปฏิบัติการพยาบาล
►Nursing Laboratory
On Shelf
  ขอยืม
Note:ซื้อ
9. อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล
VL c.9 
  Barcode: 6300001021
ห้องปฏิบัติการพยาบาล
►Nursing Laboratory
On Shelf
  ขอยืม
Note:ซื้อ
10. อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล
VL c.10 
  Barcode: 6300001022
ห้องปฏิบัติการพยาบาล
►Nursing Laboratory
On Shelf
  ขอยืม
Note:ซื้อ
11. อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล
VL c.11 
  Barcode: 6300001023
ห้องปฏิบัติการพยาบาล
►Nursing Laboratory
On Shelf
  ขอยืม
Note:ซื้อ
12. อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล
VL c.12 
  Barcode: 6300001024
ห้องปฏิบัติการพยาบาล
►Nursing Laboratory
On Shelf
  ขอยืม
Note:ซื้อ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [9]   [แสดง 12/100 รายการ]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: กระปุกForceps
Bib 198

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright [2020]. All Rights Reserved.