ห้องปฏิบัติการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
ระบบยืม-คืน ห้องปฏิบัติการพยาบาล
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง 
ถาดวางอุปกรณ์
 เลขเรียก  VL
 ลักษณะทางกายภาพ  100 อัน
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล
VL c.1 
  Barcode: 6300000953
ห้องปฏิบัติการพยาบาล
►Nursing Laboratory
On Shelf
  ขอยืม
2. อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล
VL c.2 
  Barcode: 6300000954
ห้องปฏิบัติการพยาบาล
►Nursing Laboratory
On Shelf
  ขอยืม
3. ชุดปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
ชุดปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
VL c.3 
  Barcode: 6300000955
ห้องปฏิบัติการพยาบาล
►Nursing Laboratory
On Shelf
  ขอยืม
4. อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล
VL c.4 
  Barcode: 6300000956
ห้องปฏิบัติการพยาบาล
►Nursing Laboratory
On Shelf
  ขอยืม
5. อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล
VL c.5 
  Barcode: 6300000957
ห้องปฏิบัติการพยาบาล
►Nursing Laboratory
On Shelf
  ขอยืม
6. อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล
VL c.6 
  Barcode: 6300000958
ห้องปฏิบัติการพยาบาล
►Nursing Laboratory
On Shelf
  ขอยืม
7. อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล
VL c.7 
  Barcode: 6300000959
ห้องปฏิบัติการพยาบาล
►Nursing Laboratory
On Shelf
  ขอยืม
8. อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล
VL c.8 
  Barcode: 6300000960
ห้องปฏิบัติการพยาบาล
►Nursing Laboratory
On Shelf
  ขอยืม
9. อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล
VL c.9 
  Barcode: 6300000961
ห้องปฏิบัติการพยาบาล
►Nursing Laboratory
On Shelf
  ขอยืม
10. อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล
VL c.10 
  Barcode: 6300000962
ห้องปฏิบัติการพยาบาล
►Nursing Laboratory
On Shelf
  ขอยืม
11. ชุดปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
ชุดปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
VL c.11 
  Barcode: 6300000963
ห้องปฏิบัติการพยาบาล
►Nursing Laboratory
On Shelf
  ขอยืม
Note:ซื้อ
12. อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล
VL c.12 
  Barcode: 6300000964
ห้องปฏิบัติการพยาบาล
►Nursing Laboratory
On Shelf
  ขอยืม
Note:ซื้อ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [9]   [แสดง 12/100 รายการ]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ถาดวางอุปกรณ์
Bib 201

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright [2020]. All Rights Reserved.