ห้องปฏิบัติการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
ระบบยืม-คืน ห้องปฏิบัติการพยาบาล
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 รายการหัวเรื่อง
  กลับหน้าหลัก

ลำดับที่Subject จำนวนทรัพยากร
หุ่นจำลองอวัยวะสืบพันธ์ุเพศหญิงภายใน พร้อมกระเพาะปัสสาวะ 1
หุ่นจำลองอวัยวะสืบพันธ์เพศชาย 1
หุ่นจำลองเด็ก 3 ขวบ 1
หุ่นจำลองเด็ก 3 เดือน 1
หุ่นจำลองแขนสำหรับฉีดยา 1
หุ่นจำลองแขนสำหรับฉีดยาเข้าใต้ผิวหนังและให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ 1
หุ่นจำลองแขนสำหรับฉีดยาและให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ 1
หุ่นจำลองแขนสำหรับให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ 1
หุ่นจำลองแสดงระบบทางเดินอาหารตั้งแต่ส่วนต้นไปจนถึงส่วนของ rectum 1
หุ่นจำลองแสดงระบบทางเดินอาหารส่วนต้น 1
หุ่นฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อสะโพก 1
หุ่นฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อสะโพกถึงต้นขา 1
หุ่นช่วยฟื้นคืนชีพช่วงศีรษะถึงเอว 1
หุ่นช่วยฟื้นคืนชีพทารกพร้อมสัญญาณไฟฟาและสามารถเปลี่ยนใบหน้าทารก 1
หุ่นช่วยฟื้นคืนชีพทารกและสามารถเปลี่ยนใบหน้าทารกได้ตามขนาดท่อช่วยหายใจ 1
หุ่นช่วยฟื้นคืนชีพเด็ก พร้อมสัญญาณไฟฟ้า 1
หุ่นช่วยฟื้นคืนชีพเด็ก พร้อมสัญญาณไฟฟ้าขนาดเท่าทารกจริง 1
หุ่นตรวจครรภ์ 3
หุ่นตรวจเต้านม 2
หุ่นตัดขวางร่างกายมนุษย์ 1
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15]   [แสดง 20/295 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright [2020]. All Rights Reserved.