ห้องปฏิบัติการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
ระบบยืม-คืน ห้องปฏิบัติการพยาบาล
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 รายการหัวเรื่อง
  กลับหน้าหลัก

ลำดับที่Subject จำนวนทรัพยากร
หุ่นจำลองกะโหลกศีรษะ 2
หุ่นจำลองการคลอด 1
หุ่นจำลองการคลอดแบบพื้นฐานชนิดมีแผลฝีเย็บ 1
หุ่นจำลองการตั้งครรภ์ 1
หุ่นจำลองการปฏิสนธิ 2
หุ่นจำลองการปฏิสนธิและการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ 1
หุ่นจำลองการฝึกทำคลอด 1
หุ่นจำลองการฝึกทำคลอดและสาธิตขบวนการคลอดขั้นพื้นฐาน 1
หุ่นจำลองการฝึกฟังเสียงปอดและเสียงหัวใจ 1
หุ่นจำลองฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อสะโพก 1
หุ่นจำลองฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อสะโพกถึงต้นขา 1
หุ่นจำลองช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR) 1
หุ่นจำลองช่วยฟื้นคืนชีพช่วงครึ่งตัว 1
หุ่นจำลองช่วยฟื้นคืนชีพช่วงศีรษะถึงเอว 1
หุ่นจำลองฐานของศีรษะ 1
หุ่นจำลองตรวจการขยายและความบางของปากมดลูก 1
หุ่นจำลองตรวจเต้านม 2
หุ่นจำลองตับ 1
หุ่นจำลองทารก 1
หุ่นจำลองทารกสำหรับปฏิบัติการ 1
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [15]   [แสดง 20/295 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright [2020]. All Rights Reserved.