ห้องปฏิบัติการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
ระบบยืม-คืน ห้องปฏิบัติการพยาบาล
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 รายการหัวเรื่อง
  กลับหน้าหลัก

ลำดับที่Subject จำนวนทรัพยากร
หุ่นจำลองทารกเอนกประสงค์ 1
หุ่นจำลองทารกในมดลูก 1
หุ่นจำลองฝึกทำคลอดสำหรับสาธิตขบวนการคลอดขั้นพื้นฐาน 1
หุ่นจำลองรก 1
หุ่นจำลองรกและส่วนประกอบของรก 1
หุ่นจำลองระบบการไหลเวียนเลือด 1
หุ่นจำลองระบบการไหลเวียนโลหิต 1
หุ่นจำลองระบบปัสสาวะเพศชาย 1
หุ่นจำลองระบบหู 1
หุ่นจำลองสำหรับทำคลอดโดยใช้ไฟฟ้า 1
หุ่นจำลองส่วนของอุ้งเชิงกรานผ่าซีกและทารกในครรภ์ 1
หุ่นจำลองหญิงตั้งครรภ์สำหรับทำคลอดโดยใช้ไฟฟ้า 1
หุ่นจำลองหญิงตั้งครรภ์เพื่อใช้ในการตรวจครรภ์ 3
หุ่นจำลองหลอดลม 1
หุ่นจำลองหัวใจ 2
หุ่นจำลองหู 1
หุ่นจำลองอนุกรมของการตั้งครรภ์ 1
หุ่นจำลองอนุกรมของการปฏิสนธิ 1
หุ่นจำลองอวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิง 1
หุ่นจำลองอวัยวะสืบพันธ์ุเพศหญิง 1
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [15]   [แสดง 20/295 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright [2020]. All Rights Reserved.