ห้องปฏิบัติการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
ระบบยืม-คืน ห้องปฏิบัติการพยาบาล
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
เครื่องเจาะน้ำตาล(ACCU-CHEK)Insant
   อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล ที่ Nursing Laboratory(ห้องปฏิบัติการพยาบาล)

    มี 9 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 10 ไอเทม)
VL 
Ambobagเด็ก3-5ปี
   ชุดปฏิบัติการพยาบาลเด็ก ที่ Nursing Laboratory(ห้องปฏิบัติการพยาบาล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
VL 
Arteriel clamps ปลายตรงขนาด 14 ซ.ม
   อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล ที่ Nursing Laboratory(ห้องปฏิบัติการพยาบาล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 100 ไอเทม)
VL 
Aterial clamps ปลายโค้งขนาด14 ซ.ม
   อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล ที่ Nursing Laboratory(ห้องปฏิบัติการพยาบาล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 100 ไอเทม)
VL 
Needle holder
   อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล ที่ Nursing Laboratory(ห้องปฏิบัติการพยาบาล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 200 ไอเทม)
vL 
Tray เทรย์ขนาด12+8นึ้ว
   อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล ที่ Nursing Laboratory(ห้องปฏิบัติการพยาบาล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 100 ไอเทม)
VL 
Trayขนาดเล็ก ขนาด 8+3 นึ้ว
   โมเดลหุ่นจำลองต่าง ๆ,ชุดปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน ที่ Nursing Laboratory(ห้องปฏิบัติการพยาบาล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 87 ไอเทม)
VL 
กรรไกรตัดเนื้อ ขนาด14.5 ซม
   โมเดลหุ่นจำลองต่าง ๆ,อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล ที่ Nursing Laboratory(ห้องปฏิบัติการพยาบาล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 100 ไอเทม)
ูุุVL 
กรรไกรตัดไหมขนาด11.5ซม
   อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล ที่ Nursing Laboratory(ห้องปฏิบัติการพยาบาล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 200 ไอเทม)
VL 
กระปุกForceps
   อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล ที่ Nursing Laboratory(ห้องปฏิบัติการพยาบาล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 100 ไอเทม)
VL 
กระปูกฟอเชฟ ขนาด1+4 นึ้ว
   อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล ที่ Nursing Laboratory(ห้องปฏิบัติการพยาบาล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 50 ไอเทม)
VL 
กระเป๋าส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (DSPM)
   อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล ที่ Nursing Laboratory(ห้องปฏิบัติการพยาบาล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
SET1 
ขันเล็กขนาด12ซม
   อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล ที่ Nursing Laboratory(ห้องปฏิบัติการพยาบาล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 50 ไอเทม)
VL 
ชามรูปไต
   โมเดลหุ่นจำลองต่าง ๆ,อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล ที่ Nursing Laboratory(ห้องปฏิบัติการพยาบาล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 100 ไอเทม)
ูVL 
ชุดช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
   ชุดปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน ที่ Nursing Laboratory(ห้องปฏิบัติการพยาบาล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
SET 1 
ชุดตรวจร่างกายตามระบบ
   ชุดปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน ที่ Nursing Laboratory(ห้องปฏิบัติการพยาบาล)

    มี 11 พร้อมให้บริการ และ 14 ไอเทมถูกยืม (มี 25 ไอเทม)
ุ 
ชุดทำคลอด (เซตผ้า)
   ชุดปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารก และผดุงครรภ์ ที่ Nursing Laboratory(ห้องปฏิบัติการพยาบาล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 15 ไอเทม)
SET1 
ชุดทำคลอด (เซตอุปกรณ์เพิ่มเติม)
   ชุดปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารก และผดุงครรภ์ ที่ Nursing Laboratory(ห้องปฏิบัติการพยาบาล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 15 ไอเทม)
SET1 
ชุดทำคลอด (เซตอ่าง)
   ชุดปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารก และผดุงครรภ์ ที่ Nursing Laboratory(ห้องปฏิบัติการพยาบาล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 15 ไอเทม)
SET1 
ชุดทำคลอด (เซตเครื่องมือ)
   ชุดปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารก และผดุงครรภ์ ที่ Nursing Laboratory(ห้องปฏิบัติการพยาบาล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 15 ไอเทม)
SET1 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10]   [แสดง 20/200 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright [2020]. All Rights Reserved.