ห้องปฏิบัติการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
ระบบยืม-คืน ห้องปฏิบัติการพยาบาล
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก
ประกาศ
ประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการพยาบาล

อื่น ๆคำค้น:

ประชาสัมพันธ์
**********
         ขอเชิญชมการนำเสนอและสาธิตการใช้หุ่นจำลองทางการแพทย์และการพยาบาล โดยบริษัท อัพไรท์ ซิมมูเลชั่น จำกัด ในวันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการพยาบาล อาคาร 4 ชั้น 3 โดยมีรายการที่นำเสนอดังนี้
        1. หุ่นฝึกทักษะการพยาบาลขั้นสูง Alex Pro
          2. หุ่นฝึกการฟังเสียงในร่างกาย (ผู้ใหญ่)
          3. หุ่นจำลองสถานการณ์ทางคลินิกเด็กเล็กขั้นสูง
          4. isimsulate 3B
          5. หุ่นจำลองอาจารย์ใหญ่เพศหญิง เต็มตัว
          6. หุ่นฝึกการใส่สายสวนปัสสาวะแยกชิ้นเพศชาย-หญิง
          7. หุ่นแขนฝึกการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ
          8. หุ่นฝึกทำคลอด (เด็กมีสายสะดือ)
          9. หุ่นจำลองฝึกตรวจสัญญาณชีพทารก
          10. หุ่นอาบน้ำดูแลเด็ก (เพศหญิง)
          11. Complete Anatomy PC and BI PCสถิติการยืมแยกตามชั้นปี เดือนสิงหาคม 2565

 

วัสดุสารสนเทศแนะนำ

หุ่นจำลองฐานของศีรษะ มีขนาดเท่ากับม..
หุ่นตัดขวางร่างกายมนุษย์
เซตกระเป๋าเยี่ยมบ้าน
ชุดตรวจร่างกายตามระบบ
ถาดวางอุปกรณ์
เครื่องวัดความดันดิจิตอล (Citizen)

วัสดุฯแนะนำ

คู่มือการใช้งานระบบจำลองการเรียนรู้กายวิภาคมนุษย์แบบจอสัมผัส 3 มิติ
คู่มือการใช้งานระบบจำลองการเรียนรู้กายวิภาคมนุษย์แบบจอสัมผัส 3 มิติ
คู่มือหุ่นเด็ก

คู่มือหุ่นฉีดยาเด็ก
คู่มือหุ่นทำคลอด


 Union Library Management : ULibM
Copyright [2020]. All Rights Reserved.